In 2024 zullen er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de Nederlandse huurwetgeving. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de betaalbaarheid en bescherming van huurders, met bijzondere aandacht voor het middenhuursegment. Ben jij op zoek naar een huurwoning of ben je een bedrijf dat woningen verhuurt, zoals Wibeco? Lees dan zeker verder.

Verwachte huurstijgingen in 2024

Vanaf 1 juli 2024 worden de huren in het gereguleerde segment (sociale huur) verwacht met maximaal 5,8% te stijgen. Voor de vrije sector wordt een stijging van ongeveer 4,9% verwacht. Deze percentages zijn indicatief en worden definitief vastgesteld op basis van de loonontwikkeling en consumentenprijsindex.

Betaalbaarheid van middenhuurwoningen

Het kabinet streeft ernaar de meeste huurwoningen onder de €1000 te houden. Dit wordt bereikt door de grens van de huurprijsbescherming te verhogen naar 187 punten in het woningwaarderingsstelsel (WWS), wat de betaalbaarheid voor middeninkomens verbetert.

Nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars

Vanaf 1 juli 2023 gelden nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. Zo mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur zijn en zijn verhuurders verplicht om duidelijke afspraken schriftelijk vast te leggen in een huurcontract.

Bescherming tegen hoge huren

De nieuwe wetgeving richt zich op het beschermen van huurders tegen te hoge huren. Er komt een boetesysteem voor verhuurders die zich niet aan de regels houden. Ook krijgt het energielabel een zwaardere weging in het puntenstelsel, wat duurzaamheid stimuleert.

Modernisering van het Woningwaarderingsstelsel

Het WWS wordt gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij de kwaliteit van huurwoningen. Dit omvat een algehele prijsopslag op het WWS, het aanpassen van de cap op de WOZ-waarde, en de waardering van duurzaamheid en buitenruimte.

Verduurzaming van huurwoningen

Er is extra aandacht voor de verduurzaming van huurwoningen. Woningen met een hoog energielabel krijgen meer punten, terwijl woningen met een laag energielabel punten verliezen. Dit stimuleert verhuurders om te investeren in duurzaamheid.

Nieuwbouw en middenhuurwoningen

De wet geldt zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Er is een doelstelling om 100.000 middenhuurwoningen te bouwen tot en met 2030, waarbij nieuwe regelgeving lopende projecten niet mag vertragen.

Tips en advies voor huurders en verhuurders

Het is essentieel voor zowel huurders als verhuurders om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen. Huurders moeten zich bewust zijn van hun rechten en de maximale huurverhogingen, terwijl verhuurders moeten zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe vereisten, zoals de maximale waarborgsom en de vereisten voor het energielabel.

Een stap naar betaalbaarder wonen

De nieuwe wetgeving van 2024 vormt een belangrijke stap in het toegankelijker en betaalbaarder maken van de huurmarkt in Nederland. Zowel huurders als verhuurders moeten zich bewust zijn van deze veranderingen en de impact die ze zullen hebben op de huurmarkt.