Is een vakantiehuis verzekeren nu wel of niet interessant? Dit is een vraag die het merendeel van de mensen die eigenaar zijn van een vakantiewoning zich stellen. Ergens is deze vraag natuurlijk best terecht, maar anderzijds is het zo dat ze eigenlijk overbodig is om te stellen. Voor het overgrote merendeel van de mensen geldt bijvoorbeeld dat ze er blind voor kiezen om de woning waarin ze wonen te verzekeren. Dat geldt echter slechts in mindere mate voor de vakantiewoning waar ze eigenaar van zijn. Dit terwijl de risico’s uiteraard gewoon even groot zijn.  

Verschillende soorten vakantiehuizen  

Ga je een vakantiehuis verzekeren? Dan zal er in eerste instantie even moeten worden gekeken naar het type accommodatie waarvan sprake is. Het kan hierbij uiteraard gaan om een gewoon huis vervaardigd uit steen en beton, maar wat bovendien ook te denken van chalets? Voor deze laatste geldt dat ze volledig uit hout zijn vervaardigd waardoor de polis doorgaans net iets anders is. Voor heel wat mensen geldt bovendien ook dat ze ervoor hebben gekozen om te investeren in bijvoorbeeld een caravan als vakantiehuis. Ook een dergelijke constructie kan uiteraard worden verzekerd, maar ook hiervoor geldt dat het op een andere manier gebeurt in de praktijk.  

Dreigingen van buitenaf en van binnenuit  

Zowel voor de woning waarin je zelf leeft als voor een vakantiehuis verzekeren geldt dat het ontzettend belangrijk is. Dat is het gevolg van het feit dat de dreigingen waarmee je af te rekenen kan krijgen zowel van buitenaf als van binnenuit kunnen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

  • Een brand die uitbreekt binnen in je woning; 
  • Stormschade veroorzaakt door bijvoorbeeld een zwaar onweer;  
  • Wateroverlast (de oorzaak kan zowel van binnenuit als van buitenaf komen);  

Bovenstaande dreigingen zijn uiteraard lang niet de enige, integendeel. Ze maken wel al in zekere zin duidelijk op welke talrijke manieren er allemaal schade kan ontstaan aan het vastgoed waar je eigenaar van bent. In ieder geval, wil je graag dat je bij dergelijke schadegevallen kan rekenen op (minstens) een gedeeltelijke tussenkomst van de verzekeraar? Dan is het van cruciaal belang om te kiezen voor je vakantiehuis verzekeren. Op deze manier zal je ongetwijfeld ook heel wat geruster kunnen slapen. Je kan immers een groot financieel risico de kop indrukken.  

Een vakantiehuis verzekeren is altijd belangrijk! 

Je vakantiehuis verzekeren is altijd van belang. Daar bestaat eigenlijk geen enkele discussie over. Je dient er hierbij wel rekening mee te houden dat er sprake is van verschillende soorten vakantiehuizen. Bovendien is het eveneens zo dat je er aandachtig voor moet zijn dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende soorten dekkingen, namelijk: 

  1. De dekking voor de opstal; 
  1. De dekking voor de inboedel; 

Heb je ervoor gekozen om geld te lenen voor het kopen van je vakantiehuis? In dat geval is het in het merendeel van de gevallen zo dat je bij wet verplicht bent om een opstalverzekering af te sluiten voor je vakantiewoning. Je vakantiehuis verzekeren is dan een vereiste voor minstens de looptijd van het krediet. Dit is dus wel een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. Je vakantiehuis verzekeren kan dus in zekere zin zelfs verplicht zijn. Je vakantiewoning verzekeren doe je via Eerdmans.nl!